Τιμοκατάλογος
Υπηρεσιών
Φρύδια

Τεχνική σκίασης (ombre ή powder): 220€

Τεχνική Τρίχα Τρίχα: 260€

Συνδυαστική Τεχνική: 280€

Ανδρικό Φρύδι: 200€

Επαναληπτικό σε 45 μέρες: 90€

Μάτια

Πύκνωση Βλεφαρίδας: 170€

Eyeliner (Άνω): 220€

Eyeliner (Κάτω): 120€

Eyeliner (Άνω & Κάτω): 250€

Eyeliner με σκίαση: 270€

Επαναληπτικό σε 2 μήνες: 90€

Επαναληπτικό σε δυό χρόνια: 90-150€

Χείλη

Tεχνική  “Semi-Full Lips” (περίγραμμα & γέμισμα 1/2): 220€

Τεχνική “Full Lips” (Περίγραμμα & Γέμισμα): 300€

Επαναληπτικό σε δύο μήνες: 90€

Επαναληπτικό σε δυό χρόνια: 150€