ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μόνιμου μακιγιάζ δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένη και διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

  • Η ηλικία

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία ενός ατόμου τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διάρκεια του αποτελέσματος καθώς με την αύξηση της ηλικίας η ανανέωση των κυττάρων επιβραδύνεται και έτσι επιβραδύνεται και το σβήσιμο του μόνιμου μακιγιάζ.

  • Ο τύπος του δέρματος

Επίσης, για παρόμοιους λόγους σε τύπους δέρματος όπως η λιπαρή επιδερμίδα τα αποτελέσματα έχουν μικρότερη διάρκεια σε αντίθεση με την ξηρή επιδερμίδα όπου παρατηρείται μεγαλύτερη διάρκεια του μόνιμου μακιγιάζ.

  • Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται

Όσο πιο σκούρες χρωστικές χρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το αποτέλεσμα σε αντίθεση με τις πιο ανοιχτές χρωστικές που μπορεί να έχουν μικρότερη διάρκεια.

  • Το κλίμα

Χώρες (όπως η Ελλάδα) με θερμό κλίμα και έντονη ηλιακή ακτινοβολία.  Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινιβολία σε μεγάλο ποσοστό, μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του μόνιμου μακιγιάζ. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται αντιηλιακές κρέμες για προστασία και φροντίδα στην περιοχή όπου έχει γίνει μόνιμο μακιγιάζ και έτσι μπορεί να αυξηθεί η διάρκειά του.

No Comments

Post A Comment